Skip to content

Jak pomagamy?

Fundacja Thorax

FUNDACJA ROZWOJU PROFILAKTYKI,
DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB KLATKI PIERSIOWEJ

Jak pomagamy?

  • edukacja i dostęp do wiedzy naukowej
  • wsparcie w popularyzowaniu wiarygodnych informacji medycznych
  • działania na rzecz ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego
  • pomocy pacjentom oraz ich rodzinom

Nasze działania

Działalność edukacyjna skierowaną do społeczeństwa oraz przedstawicieli zawodów medycznych
działalność informacyjną, w tym wystawienniczą i wydawniczą.

Współtworzenie i realizacja programów profilaktyki chorób klatki piersiowej i oświaty zdrowotnej.

Tworzenie i usprawnianie systemu opieki nad pacjentami w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Propagowanie wiedzy dotyczącej rozwoju technologii medycznych, nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób klatki piersiowej, w tym nowotworów oraz działanie na rzecz zwiększenia ich dostępności w Polsce.

Organizowanie i finansowanie badań przesiewowych i innych badań profilaktycznych oraz naukowych w zakresie chorób klatki piersiowej, w tym nowotworów.

Prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, sympozjów, konferencji, kongresów oraz wszystkich innych form kształcenia i wsparcia zawodowego, w tym przyznawanie grantów naukowych i szkoleniowych
przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia, stypendiów, grantów, dotacji dla osób prawnych i fizycznych zajmujących się problematyką chorób klatki piersiowej, w tym nowotworami.

Udział w spotkaniach, szkoleniach, kursach, sympozjach, konferencjach, kongresach oraz wszystkich innych formach kształcenia i wsparcia zawodowego o zasięgu krajowym i zagranicznym w celu pozyskania najlepszej wiedzy merytorycznej i doświadczeń praktycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki chorób klatki piersiowej, w tym nowotworów oraz leczenia tych pacjentów i ich rehabilitacji.

Organizacja i udzielanie pomocy prawnej, rzeczowej, organizacyjnej oraz finansowej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

Współpraca (w tym poprzez członkostwo) z krajowymi, zagranicznymi
oraz międzynarodowymi organizacjami lub ich związkami, prowadzącymi działalność w zakresie zbliżonym do działalności Fundacji oraz organizacjami zrzeszającymi pacjentów
wspieranie rehabilitacji i integracji społecznej osób dotkniętych chorobami klatki piersiowej.

Organizacja i udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach dotyczących zarządzania organizacjami trzeciego sektora.

Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na prowadzenie i realizację celów statutowych Fundacji.

Nasze projekty

https://www.niw.gov.pl/
W skład Instytutu wchodzą specjaliści w dziedzinie zdrowia, opieki medycznej, bezpieczeństwa zdrowotnego i bezpieczeństwa pracy, psychologii, rynku medycznego, zdrowia publicznego, edukacji, ekonomii, zarządzania, wolontariatu, prawa, nowych technologii oraz budowania wizerunku i komunikacji. Więcej informacji znajduje się na stronie www.instytutfundacjithorax.pl
  • Instytut Fundacji Thorax prowadzi działalności analityczno-badawczą na temat jakości pracy, funkcjonowania zawodowego, kondycji zdrowotnej pracowników ochrony zdrowia. W tym celu realizowany jest projekt badawczy: pt.: „Pracownik medyczny w warunkach kryzysu epidemicznego – ocena bezpieczeństwa zdrowotnego, zawodowego, ekonomicznego i prawnego”
  • Instytut Fundacji Thorax, pełnił rolę doradczą w dostarczaniu wiedzy poza medycznej miedzy innymi na temat przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, wsparcie rozwojowi osobistemu i wypracowaniu dobrych praktyk i poprawy jakości pracy i bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników ochrony zdrowia. W tym celu realizowany jest projekt edukacyjny pt.: „Zdrowy Medyk” dostępny na portalu www.zdrowymedyk.pl
  • Instytut Fundacji Thorax pozyskuje i udostępniał aktualną, zweryfikowaną przez współpracujących ekspertów wiedzę na temat dostępnych innowacji i nowych technologii w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i usprawnień wszelkich rozwiązań działających na rzecz służby zdrowia, pracowników medycznych i pacjentów. W tym celu realizowany jest projekt pt.: „Technologia dla zdrowia” dostarczający wiedzę i promujący innowacje i startupy w tym zakresie. Szczegóły projektu dostępne są na portalu www.technologiaizdrowie.pl.

Projekt dotyczy organizacji Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek kierowanych do lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, pacjentów, innych NGO oraz pacjentów i mieszkańców województwa podlaskiego, zainteresowanych poprawą zdrowia społeczeństwa.

Zobacz więcej informacji na temat ostatniej edycji konferencji

II Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek 2020

Wspierając finansowo ten projekt pomagasz nam organizować interesujące aktywności edukacyjne, które stale podnoszą kwalifikacje personelu medycznego oraz zwiększają świadomość profilaktyczną obywateli w regionie, zapewniając lepszą jakość życia społeczeństwa.

Projekt dotyczy organizacji regionalnych wydarzeń edukacyjnych i szkoleniowych, kierowanych do lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, pacjentów, innych organizacji zainteresowanych poprawą zdrowia społeczeństwa.

Wspierając finansowo ten projekt pomagasz nam organizować interesujące aktywności edukacyjne, które stale podnoszą kwalifikacje personelu medycznego oraz zwiększają świadomość profilaktyczną obywateli w regionie, zapewniając lepszą jakość życia społeczeństwa.

Program dofinansowania udziału lekarzy i pielęgniarek w trakcie lub po uzyskaniu specjalizacji w kursach, szkoleniach, kongresach krajowych i zagranicznych.

Lekarze i pielęgniarki ubiegający się o wsparcie pracują w placówkach medycznych na terenie województwa podlaskiego.

Wspierając ten projekt pomagasz nam sfinansować opłatę rejestracyjną wybranego uczestnika, logistykę związaną z transportem i pobytem osoby szkolącej się. Beneficjenci projektu po zakończeniu szkolenia, konferencji realizują pro publico bono, wcześniej zaakceptowane projekty edukacyjne, społeczne i inne na rzecz Fundacji THORAX.

Projekt Nie palę – Profilaktyka raka płuc poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy o konsekwencjach wynikających z palenia tytoniu, skierowana do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Aktualnie trwają prace wolontariuszy nad produkcją filmów edukacyjnych, kierowanych do dzieci i młodzieży.

Wybierając ten projekt, pomagasz nam lepiej, skuteczniej i głośniej, dotrzeć z tym ważnym przekazem do większej liczby osób.

 

Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook, Instagram, Youtube, bądź LinkedIn możesz w bardzo prosty sposób wspierać Fundację THORAX.

Oznacz nas w swoim poście @fundacjathorax, bądź umieść w hasztagach. #fundacjathorax

Wystarczy, że polubisz nasz fanpage i zaprosisz do polubienia swoich znajomych. Zachęcamy też do lajkowania i udostępniania naszych postów. Linki do naszych profili społecznościowych znajdziesz na górnym i dolnym pasku strony.

Twoje wsparcie na Facebooku pozwoli nam poszerzać grono fanów Fundacji THORAX i docierać z informacją o naszych działaniach do większej liczby osób.

Wspierając finansowo ten projekt, pomagasz nam dotrzeć do najbardziej potrzebujących pacjentów po zabiegach torakochirurgicznych i wspomóc ich w uzyskaniu dodatkowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej.

Pomagasz nam zorganizować i sfinansować pomoc specjalistyczną w domu pacjenta.

 

Skill to Heal

Knowledge Makes
All the Difference

Curabitur non nulla amet nisl tempus convallis quis ac lectus donec rutrum congue leo eget malesuada sed porttitor lectus nibh nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat suada sed porttitor lectus nibh nulla quis lorem ut libero males titor lectus nibh nulla quitom.