Jak pomagamy?

Fundacja THORAX

Fundacja rozwoju profilaktyki,
diagnostyki i leczenia chorób klatki piersiowej

Nasze projekty

ORGANIZACJA KONFERENCJI

Projekt dotyczy organizacji regionalnych wydarzeń edukacyjnych i szkoleniowych, kierowanych do lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, pacjentów, innych organizacji zainteresowanych poprawą zdrowia społeczeństwa. Wspierając finansowo ten projekt pomagasz nam organizować interesujące aktywności edukacyjne, które stale podnoszą kwalifikacje personelu medycznego oraz zwiększają świadomość profilaktyczną obywateli w regionie, zapewniając lepszą jakość życia społeczeństwa.

WSPARCIE DLA EDUKACJI

Program dofinansowania udziału lekarzy i pielęgniarek w trakcie lub po uzyskaniu specjalizacji w kursach, szkoleniach, kongresach krajowych i zagranicznych. Lekarze i pielęgniarki ubiegający się o wsparcie pracują w placówkach medycznych na terenie województwa podlaskiego. Wspierając ten projekt pomagasz nam sfinansować opłatę rejestracyjną wybranego uczestnika, logistykę związaną z transportem i pobytem osoby szkolącej się. Beneficjenci projektu po zakończeniu szkolenia, konferencji realizują pro publico bono, wcześniej zaakceptowane projekty edukacyjne, społeczne i inne na rzecz Fundacji Thorax.

NIE PALĘ

Projekt: „Nie palę – Profilaktyka raka płuc poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy o konsekwencjach wynikających z palenia tytoniu, skierowana do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli”. Aktualnie trwają prace wolontariuszy nad produkcją filmów edukacyjnych, kierowanych do dzieci i młodzieży. Wybierając ten projekt, pomagasz nam lepiej, skuteczniej i głośniej, dotrzeć z tym ważnym przekazem do większej liczby osób.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Wspierając finansowo ten projekt, pomagasz nam opracowywać, aktualizować i udostępnić praktyczne poradniki dotyczące profilaktyki, diagnostyki, leczenia chorób klatki piersiowej, kierowane do pacjentów.

WRACAMY DO ZDROWIA

Wspierając finansowo ten projekt, pomagasz nam dotrzeć do najbardziej potrzebujących pacjentów po zabiegach torakochirurgicznych i wspomóc ich w uzyskaniu dodatkowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej. Pomagasz nam zorganizować i sfinansować pomoc specjalistyczną w domu pacjenta.