Skip to content

przekaż na Fundację Thorax

1,5% podatku za 2023 rok

FUNDACJA INNA NIŻ INNE

FUNDACJA ROZWOJU PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB KLATKI PIERSIOWEJ

Organizacja pożytku publicznego od 23 grudnia 2020 roku.

PRZEKAŻ NAM
1,5% PODATKU ZA 2023 ROK

Jesteśmy w wykazie organizacji uprawnionych do przyjmowania 1,5% za rok 2023

SPRAWDŹ NASZ NUMER

KRS 0000643372 w wykazie OPP – 1,5%, na stronie 

 

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 Zobacz co robimy i dlaczego warto nas wpierać

KRS: 0000643372

Na co przeznaczamy darowiznę z 1,5% Twojego podatku?

Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego z wykorzystaniem środków z 1,5% w zakresie następujących zadań publicznych:

  • działalności charytatywnej,
  • ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • promocji i organizacji wolontariatu

Poznaj nas!

Kim jesteśmy?

Fundacja THORAX została powołana w 2016 roku przez zespół osób bezpośrednio i pośrednio związanych z ochroną zdrowia, którzy w większości stanowią wolontariat i działają pro publico bono

Wsród nas są lekarze specjaliści, onkolodzy kliniczni, radioterapeuci, torakochirurdzy, patomorfolodzy, pielęgniarki, psycholodzy, a także pacjenci oraz silny zespół studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Poznaj nas!

Czym się zajmujemy?

Działamy na rzecz osób z grupy ryzyka chorób klatki piersiowej, chorych diagnozowanych, kwalifikowanych do zabiegów chirurgicznych, leczonych i rehabilitowanych, osób bezpośrednio i pośrednio dotkniętych chorobami klatki piersiowej w tym chorobą nowotworową, a także personelu medycznego i badaczy zainteresowanych poprawą jakości profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w zakresie chorób klatki piersiowej i jej skutków oraz mieszkańców naszego regionu i całego społeczeństwa.

Jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem konferencji ONCOweek – Podlaskiego Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych.

Aktualnie przygotowujemy szereg aktywności edukacyjnych, min. młodzieżowy konkurs filmowy Jestem Sobą, nie Palę.

Podaruj Nam 1,5%

Prosimy o Państwa wsparcie finansowe i przekazanie 1,5% z podatku dochodowego za rok 2023 i wskazanie naszej organizacji w rozliczeniu rocznym tak jak na wzorze.
Państwa wpłata usprawni i poprawi codzienną działalność organizacji oraz umożliwi realizację zaplanowanych i przyszłych aktywność i wydarzeń skierowanych do mieszkańców naszego regionu.
Będziemy zaszczyceni Państwa wsparciem.