Skip to content

O Naszym Zespole

fundacja thorax

FUNDACJA ROZWOJU PROFILAKTYKI,
DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB KLATKI PIERSIOWEJ

Kim jesteśmy?

Poznaj Nasz Zespół

Uroczyste podsumowanie I edycji ONCOweek. 19 Grudnia 2019 r.

Nasz zespół

Nasze cele

Kierujemy się nimi każdego dnia

Ochrona i promocja zdrowia w zakresie ryzyka chorób klatki piersiowej i chorób powiązanych.

Działania na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia.

Działania na rzecz poprawy dostępności diagnostyki i leczenia chorych.

Działania na rzecz unowocześnienia działalności profilaktycznej, diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej dotyczącej klatki piersiowej i chorób powiązanych.

Pomoc materialna i społeczna pacjentom dotkniętym problemem chorób klatki piersiowej i nowotworu oraz ich rodzinom, a zwłaszcza tym pacjentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz niepełnosprawnym, których niepełnosprawność powstała w wyniku chorób klatki piersiowej, w tym onkologicznych ub skutków ubocznych ich leczenia.

Wpływanie na rozwoju polityki zdrowotnej państwa i władz lokalnych.

Upowszechnianie wiedzy medycznej, w szczególności dotyczącej chorób klatki piersiowe i nowotworów.

Wspieranie rozwoju nauki i edukacji personelu medycznego oraz społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób, rozwoju technologii diagnostycznej i leczniczej oraz aktualnych doniesień medycznych, społecznych, prawnych i innych związanych z poprawą życia, zdrowia i funkcjonowania społeczeństwa.

Wspieranie innych podmiotów (publicznych i niepublicznych) w celu wypracowania oraz wdrożenia kompleksowej, spójnej i interdyscyplinarnej koncepcji strategii profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób klatki piersiowej, w tym nowotworów

Podejmowanie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia, w tym poprzez niesienie pomocy w postaci pracy społecznej członków Fundacji, świadczeń pieniężnych, rzeczowych, jak i pozyskiwanie i korzystanie ze wsparcia samorządu do wykonania podejmowanych inicjatyw.

Zarząd Fundacji

DR HAB. MIROSŁAW KOZŁOWSKI

PREZES FUNDACJI

DR HAB. N. MED. EWA SIERKO

ZASTĘPCA PREZESA

EWELINA NAUMNIK

CZŁONEK ZARZĄDU

Rada Programowa

DR HAB. JOANNA RESZEĆ

CZŁONEK

DR N. MED. TOMASZ FILIPOWSKI

CZŁONEK

Rada Rewizyjna

ŁARYSA ANDRZEJUK

PRZEWODNICZĄCA RADY REWIZYJNEJ

EWA LIPISZKO

CZŁONEK RADY REWIZYJNEJ

KATARZYNA MARKUSZEWSKA

CZŁONEK RADY REWIZYJNEJ