Projekt „Jestem Sobą, Nie palę”

Rozpoczeliśmy prace nad projektem promujacym zdrowy tryb życia wolny od nikotyny.

Projekt kierujemy do uczniów i nauczycieli białostockich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Zapraszamy nauczycieli i rodziców do współpracy i konsultacji.

Zapraszamy na spotkania otwarte które odbędą się w dniach:

9 czerwca, 15 września, 20 października 2018 roku w sali konferencyjnej 005 Białostocki Inkubator Technologiczny, ul. Żurawia 71 w Białymstoku

Recommended Posts