Status Organizacji Pożytku Publicznego

23 grudnia otrzymaliśmy najlepszy prezent w 2020 roku. Fundacji THORAX przyznano status organizacji pożytku publicznego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, szczególnie Wolontariuszom Fundacji THORAX oraz Panu Marcinowi Lachowiczowi radcy prawnemu w Kancelarii Lachowicz w Białymstoku.

Recommended Posts