Życie z astmą – to normalne!

Astma jest chorobą przewlekłą, która powoduje stan zapalny dróg oddechowych utrudniający oddychanie. Do typowych objawów astmy zaliczany jest kaszel, duszność, świszczący oddech i ucisk w klatce piersiowej. Astmy nie można wyleczyć, ale prawidłowe leczenie pozwala uzyskać kontrolę nad chorobą.

Najlepszym sposobem radzenia sobie z astmą jest unikanie czynników wyzwalających, przyjmowanie leków zapobiegających objawom i przygotowanie się do leczenia napadów astmy. Wiele osób prowadzi normalne życie z astmą, jeśli choroba ta jest właściwie prowadzona. Z dobrym planem leczenia i zaleceniami otrzymanymi od lekarza możesz nadal wykonywać swoje ulubione aktywności.

Wspólnie z lekarzem opracowywany jest pisemny plan postępowania w astmie, w którym zawarte są następujące wytyczne:
– jak stosować przepisane leki,
– jak monitorować chorobę w przypadku nasilenia objawów,
– kiedy należy zgłosić się do lekarza,
– czy i jakie modyfikacje w leczeniu można wprowadzić samodzielnie,
– jak postępować w zaostrzeniu astmy.

Pisemny plan postępowania jest opracowywany indywidualnie w oparciu o rodzaj i nasilenie objawów. Pomaga zarówno tym chorym, którzy mają trudności z zapamiętaniem jak stosować leki, jak i tym, którzy wiedzą wiele na temat astmy i chcą mieć większy wpływ na stosowane leczenie.
Leki przeciwastmatyczne należy przyjmować dokładnie według zaleceń lekarza, nawet jeśli uważasz, że Twoja choroba jest pod kontrolą!

Jak diagnozuje się astmę?
Lekarz może zastosować kilka różnych metod w procesie diagnostyki astmy. Obejmują one:
– szczegółową analizę historii medycznej Pacjenta,
– badanie fizykalne,
– badania czynnościowe układu oddechowego,
– prześwietlenie klatki piersiowej.

Kontrolowanie czynników wyzwalających astmę
Czynniki wyzwalające to substancje, które nasilają objawy astmy lub powodują napady astmy.

Kurz lub roztocza są częstym czynnikiem wywołującym astmę. Aby zmniejszyć ich ilość w swoim otoczeniu warto stosować się do poniższych zaleceń:
– używaj pokrowców na materac i poduszki; pierz pokrowce raz w tygodniu w bardzo gorącej wodzie,
– poproś drugą osobę, aby systematycznie odkurzała Twój dom,
– jeśli sam/-a odkurzasz, noś maskę przeciwpyłową oraz używaj odkurzacza z dwuwarstwowym workiem lub filtrem HEPA.

Zwierzęta z sierścią lub z piórami mogą być czynnikiem wyzwalającym napady astmy. Jeśli musisz mieć w domu zwierzęta, stosuj następujące środki ostrożności:
– trzymaj zwierzęta z dala od Twojej sypialni, nie pozwalaj im wchodzić na łóżko,
 – nie używaj w domu dywanów ani mebli pokrytych tkaniną; jeśli nie jest to możliwe, trzymaj zwierzęta z daleka od pokojów z tymi przedmiotami,
– poproś drugą osobę, aby co tydzień kąpała Twoje zwierzęta.

Palenie papierosów działa drażniąco na oskrzela i nasila objawy astmy. Jeśli palisz, postaraj się rzucić palenie – zapytaj swojego lekarza o skuteczne leki lub inne metody pomocne w zerwaniu z nałogiem. Poproś członków rodziny, aby również rzucili palenie.

Emocje, takie jak gniew, płacz lub śmiech, mogą powodować hiperwentylację i zwężenie dróg oddechowych, wywołując atak astmy.

Zakażenia dróg oddechowych, a nawet grypa, zwiększają ryzyko ataku astmy. Co roku przyjmuj szczepionki przeciwko grypie zgodnie z zaleceniami Twojego lekarza.

Niska jakość powietrza (np. smog) lub bardzo zimne powietrze mogą powodować ataki astmy. Zanieczyszczenia powietrza są trudne do uniknięcia, ale pomocne jest zamykanie okien i unikanie aktywności na zewnątrz, gdy jakość powietrza jest niska.

Dodatkowe wskazówki
– upewnij się, że wiesz jak postępować, jeśli ćwiczenia fizyczne są u Ciebie czynnikiem wyzwalającym astmę; wielu pacjentów z astmą przed podjęciem aktywności fizycznej stosuje wziewne leki o szybkim działaniu,
– staraj się, aby w Twoim domu i miejscu pracy okna były zamknięte podczas sezonu pylenia roślin,
– staraj się trzymać z dala od osób chorych na przeziębienie lub grypę,
– często myj lub dezynfekuj ręce.

Bibliografia:
– Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2020: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2020/04/GINA-2020-full-report_-final-_wms.pdf
– National Asthma Education and Prevention Program (NAEPP): https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/asthma
– Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma/diagnosis-treatment/drc-20369660
– Centers of Diseases Control and Prevention: https://www.cdc.gov/asthma/management.html

Prawa autorskie do niniejszego opracowania są zastrzeżone. W przypadku chęci wykorzystania powyższego artykułu, zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@fundacjathorax.pl

Recommended Posts