ONCOweek 2020 – II Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych

Szanowni Państwo, w poniedziałek 30 listopada 2020 roku rozpoczęto II Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek 2020, poświęcony profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka płuc, nowotworów głowy i szyi oraz nowotworów skóry. W tym roku ONCOweek jest prowadzony wyłącznie w forumule on-line w trosce o Państwa bezpieczeństwo.

Już 6 grudnia odbędzie się Konferencja otwarta „Moje zdrowie w moich rękach 2020”, w czasie której przeprowadzone zostaną sesje naukowe z wybitnymi specjalistami. Ponadto, jeszcze do 4 grudnia mogą Państwo zadawać pytania do lekarzy specjalistów i do farmaceuty korzystając z formularza dostępnego na stronie https://oncoweek.pl/konferencja-otwarta/. Odpowiedzi na Państwa pytania zostaną udzielone w trakcie Konferencji otwartej. Warto skorzystać z tak wyjątkowej możliwości, w czasach pandemii, gdy dostęp do rzetelnej konsultacji z lekarzem jest utrudniony.

Pełen program Konferencji oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie https://oncoweek.pl/
Serdecznie zapraszamy!

Dziś chcemy zaprosić Państwa do zapoznania się najnowszymi zaleceniami dotyczącymi diagnostyki i leczenia nowotworów płuca i śródpiersia, przygotowaną przez wybitnych ekspertów z dziedziny chirurgii klatki piersiowej, pulmonologii, onkologii, biologii molekularnej oraz patomorfologii. Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego są tłumaczeniem następującej pracy: Krzakowski M, Jassem J, Antczak A et al. Cancer of the lung, pleura and mediastinum. Oncol Clin Pract 2019; 15. Wersja w języku polskim jest dostępna pod następującym adresem: http://onkologia.zalecenia.med.pl/pdf/zalecenia_PTOK_tom1_03_Nowotwory_pluca_i_oplucnej_20190517.pdf

Recommended Posts